PRINTTISUUNNITTELU-KILPAILU / PRINT DESIGN COMPETITION

Uutiset, Yrittäjyys

13 syyskuun, 2023

PRINTTISUUNNITTELUKILPAILU

FIN/ENG Olisiko sinun suunnittelemasi huppari myynnissä Arabian kampusshopissa? Suunnittele printti, joka kuvastaa uuden ajan yrittäjyyttä.

Turbiini hakee printtisuunnittelukilpailun muodossa sen identiteettiä, opiskelijayrittäjyyttä.

TEHTÄVÄ

Printti voi olla mitä vain yrittäjyysmaailmoista, teksteihin, meemeihin, maskotteihin, abstraktiin taiteeseen – annamme suunnittelulle vapaat kädet, paino-ohjeistus kuitenkin huomioiden. Tärkeintä, että tuotoksesta huokuu uuden ajan yrittäjyys.

Yrittäjyys voi tuntua pölyttyneeltä erilaisine virastoineen ja veroasioineen, ja siksi tässä toimeksiannossa haluamme tuoda yrittäjyyden houkuttelevammin esiin – yrittäjyysmyyttejä murtaen

Turbiinilla on oma visuaalinen ilme, joka on saanut inspiraatiota vaahtokarkista. Emme kuitenkaan halua printtiin Turbiinin logoa mukaan, eikä visuaalista ilmettä tarvitse mukailla.

Lopputuotteen tarkoitus on, että printtiä voi kantaa vapaasti sen mukaan, miten se omaan tyyliin sopii – tarkoituksena ei ole olla ”kävelevä Turbiini-mainos”.

PRINTTIKILPAILU

Printtimallisto tullaan painattamaan kampuksemme omiin myytäviin tuotteisiin. Mallisto muodostetaan kilpailun voittaneesta työstä. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Metropolian opiskelijat.

Kilpailusta valitaan yksi voittaja, joka lunastaa 500€ palkkion. 

OHJEISTUS

Tehtävänäsi on suunnitella kaksi erillistä printtiä eli printtipari. Printtiä käytetään ensisijaisesti hupparissa – mutta soveltuu myös muihin tekstiileihin (esimerkiksi kangaskassiin).

Samaa ideaa voi muokata kahteen kokoluokkaan/tarkoitukseen sopivaksi. Pienempi printti painatetaan hupparin rintaan (maksimikoko 15×15 cm) ja suurempi hupparin selkään (maksimikoko 30×30 cm). Toimita suunnitelmasi kahdella A3 kokoisella vaakasuoralla sivulla.

Huomioi, että lopulliseen tuotteeseen printtejä saatetaan muokata raadin itsensä, sekä Metropolian näkemyksen mukaan.

PALAUTUSOHJEET

Esittele ensimmäisellä sivulla suunnitelman nimi, idea/tarina ja mockup kuvat harmaasta tai mustasta hupparista, jossa suunnittelemasi printtipari näkyy realistisessa mittakaavassa. Huomioithan, että painotuotteessa voi olla maximissaan 5 eri väriä.

Hupparin kuvat voit käydä lataamasta täältä O62101 Unisex Jersey Hoodie.

Toisella sivulla esittelet printit 1:2 koossa. Muista laittaa nimesi molemmille sivuille.

Palauta työsi viimeistään sunnuntaina 29.10. sähköpostilla .pdf-tiedostona tuiti.paju@metropolia.fi

Jos kilpailutyösi ei mahdu sähköpostiin, lähetä se www.WeTransfer.com -palvelun kautta osoitteeseen tuiti.paju@metropolia.fi. Raati arvioi työt paperitulosteina.

Ohjeistuksen vastaiset työt eivät pääse kilpailuun.

VOITTAJAN VALINTA

Turbiinin sekä Arabian kampuksen henkilökunnasta muodostuva raati valitsee töistä 10 parasta nähtäväksi Arabian kampukselle 6.-13.11. ja kaikki halukkaat voivat käydä antamassa oman äänensä suosikilleen perinteisessä lippuäänestyksessä. Voittaja julistetaan perjantaina 17.11.

Äänestyksen tulos tulee vaikuttamaan voittajan valintaan, mutta raati valitsee lopullisen voittajan. Voittajan kilpailutyö muodostaa lopullisen printtimalliston. Voittaja sitoutuu muokkaamaan työnsä tuotannon vaatimusten mukaisiksi.

Huom! Voittaja luovuttaa palkkion vastaanottaessaan suunnittelemansa printin Metropolian käyttöön ja Metropolia pidättää oikeuden muokata printtiä eri tuotteisiin soveltuvaksi.

Lisätietoa kilpailusta/ohjeistuksesta: Tuiti Paju tuiti.paju@metropolia.fi ​

Lisätietoa Turbiinista: Sara Jokiniemi sara.jokiniemi@metropolia.fi

PRINT DESIGN COMPETITION 

Do you want to see your printed design at the Arabia Campus Shop? Capture your opportunity now to create a design that encapsulates the contemporary art of entrepreneurial hustle! 

Turbiini is on a mission to explore its identity through a print design showdown, culminating on student entrepreneurship.  

TASK 

The print can be anything related to the world of entrepreneurship, from texts to memes, mascots, or abstract and contemporary art. The participants have the freedom to operate within the guidelines of the print competition. The most important thing is that the design represents modern entrepreneurship in its diversity. 

Entrepreneurship might seem out-of-date with its bureaucracy and taxations, which is why in this competition, we want to make entrepreneurship attractive and debunk entrepreneurial myths. 

Turbiini has its own visual identity, inspired by marshmallows. However, we do not want Turbiini’s logo included in the print, nor does the visual identity need to be imitated. 

The purpose of the final product is for it to be worn freely according to personal style. The intention is not to be a ”walking Turbiini ad.” 

PRINT COMPETITION 

The print collection will be printed on our campus’ own merchandise. The collection will be formed based on the winner’s design. All Metropolia students are welcome to participate. 

One winner will be selected amongst the contestants, and they will receive a prize of €500. 

GUIDELINES 

Your task is to design two separate prints, as in a pair of prints. The print will primarily be used on hoodies, but it can also be suitable for other textiles (e.g., fabric bags). 

The same idea can be adapted for two different sizes/purposes. The smaller print will be printed on the chest of the hoodie (maximum size 15×15 cm) and the larger one on the back of the hoodie (maximum size 30×30 cm). Please submit your designs on two A3-sized horizontal pages. 

Please note: the prints for the final product may be adjusted according to the jury’s and Metropolia’s views. 

INSTRUCTIONS 

On the first page, present the design’s name, idea/story, and mockup images of a gray or black hoodie, where your designed print pair is seen in a realistic scale. Please note that the printed product can have a maximum of 5 different colors. 

You can download images of the hoodies [here](O62101 Unisex Jersey Hoodie). 

On the second page, present the prints at a 1:2 scale. Remember to include your name on both pages. 

Submit your work by Sunday, 29.10. via email as a .pdf file to tuiti.paju@metropolia.fi. 

If your competition work file doesn’t fit in an email, send it via www.WeTransfer.com to tuiti.paju@metropolia.fi. The jury will evaluate the entries as printed copies. 

Entries that do not comply with the guidelines will not be included in the competition. 

WINNER SELECTION 

A jury consisting of Turbiini and Arabia campus staff will select the top 10 designs to be displayed at the Arabia campus from 6.11. to 13.11. Everyone interested can vote for their favorite in a traditional paper vote. The winner will be announced on Friday, 17.11. 

The voting results will influence the winner selection, but the jury will make the final decision. The design that wins will form the final print collection. The winner commits to adjusting their work to meet production requirements. 

Please note! When receiving the prize, the winner will grant Metropolia the right to use the designed print, and Metropolia reserves the right to adjust the print for use on different products. 

MORE INFORMATION

For additional information about the competition/guidelines, contact: Tuiti Paju tuiti.paju@metropolia.fi 

For more information about Turbiini, contact: Sara Jokiniemi sara.jokiniemi@metropolia.fi